Inspiratiegids voor begeleiding vluchtelingen

Inspiratiegids voor begeleiding vluchtelingen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen bracht recent een inspiratiegids uit met concrete tips en handvaten voor zij die gezinnen op de vlucht begeleiden of zij die gezinsbegeleiders ondersteunen

Ondersteuning geven aan kwetsbare gezinnen op de vlucht is onontbeerlijk, maar vormt tevens een grote uitdaging voor vrijwilligers.
Het project ‘Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht’ wil de eerstelijnswerking
voor gezinnen met een vluchtverhaal ondersteunen. De vrijwilligers kunnen zowel buddies als professionelen en anderen zijn.

Vrijwilligers staan in dit project centraal. Hun rol is van onschatbare waarde. Vrijwilligers en de
vrijwilligersverenigingen waarin ze zich organiseren, brengen een sociaal netwerk met zich mee, geven
houvast en zijn informeel en laagdrempelig.
De vertrouwensband die vrijwilligers met de gezinnen opbouwen is gebaseerd op gelijkheid en
gemeenschappelijkheid en stelt steeds één doel voorop: de kwetsbare gezinnen die ze begeleiden niet
loslaten. Maar tegelijk worden vrijwilligersorganisaties soms overspoeld met complexe hulpvragen waarmee ze niet altijd vertrouwd zijn. Hierbij vormt een vlotte samenwerking met institutionele actoren dan ook een essentiële factor. Een optimale en duurzame lokale ondersteuning van kwetsbare gezinnen op de vlucht gebeurt tenslotte via de efficiënte werking van elke actor op zich en de goede samenwerking onderling.

Klik hier om de inspiratiegids te downloaden.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen bracht recent een inspiratiegids uit met concrete tips en handvaten voor zij die gezinnen op de vlucht begeleiden of zij die gezinsbegeleiders ondersteunen Ondersteuning geven aan kwetsbare gezinnen op de vlucht is onontbeerlijk, maar vormt tevens een grote uitdaging voor vrijwilligers.Het project ‘Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht’ wil de eerstelijnswerkingvoor gezinnen met…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *