Nieuws

Wat is Fair Saturday?

Fair Saturday is een jaarlijks initiatief dat de sociale impact van cultuur in de kijker zet. Fair Saturday is een wereldwijde beweging die een verbindende, positieve sociale impact wil genereren.

Kunstenaars en cultuurorganisaties van over de hele wereld zetten hun werking in het teken van Fair Saturday, waarbij er maar één vereiste is: hun evenement ondersteunt een goed doel naar keuze.                                                                                         

Het Cultureel Centrum koos voor de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen

 Wanneer vindt Fair Saturday plaats?

Op 30 november 2019  Fair Saturday vindt plaats op elke laatste zaterdag van november – de dag meteen na ‘Black Friday’, de hoogmis van het consumentisme.

 Wat houdt dat concreet in?

– Per verkocht ticket schenken we 1 euro aan de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen.

– We vragen het publiek van de voorstelling ook om een financiële bijdrage  tijdens het voor-/nawoord.

– Tot slot plaatsen we ook 2 weken op voorhand een postbus in het Cc waar iedereen een vrije bijdrage kan doen voor Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen.

Hoe vieren we dat ?

Met een voorstelling van LULLETJE van het Martha!tentatief en Johan Petit