Wereldvluchtelingendag, een dag om grote cijfers naar mensenmaat te vertalen

Wereldvluchtelingendag, een dag om grote cijfers naar mensenmaat te vertalen

Een kleine week voor ‘Wereldvluchtelingendag’ kapseist een boot met 750 mensen aan boord voor de Griekse kust. Slechts een honderdtal van hen, veelal mannen, zouden zijn gered. Vrouwen en kinderen zaten in het ruim van het schip opgesloten. Mensensmokkelaars doen dit naar verluidt wel vaker om ‘problemen te vermijden’. 

Cijfers en verhalen over vluchtelingen zijn altijd hallucinant, van een grootteorde die niet te bevatten valt, althans niet voor een mens die gewoon een veilige en vaste plek heeft om te wonen. 

Een rapport van het UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, kwam eind 2022 uit op 108,4 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Een recordcijfer dat in 2023 enkel in stijgende lijn gaat. 

Veiligheid zoeken is een recht

35,3 miljoen vluchtelingen verlieten hun land en 62,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn ‘intern ontheemd’, weg van huis en in hun eigen land op de vlucht. 

Er zijn 5,4 miljoen asielzoekers, zij dienden in een ander land dan het hunne een asielaanvraag in en wachten op een antwoord. 36 871 mensen vroegen asiel aan in België. 

Ruim de helft van de vluchtelingen komen uit Syrië, Oekraïne en Afghanisten. Niet toevallig drie landen die de blikvangers van de nieuwsberichten uitmaken. De wereld heeft voldoende andere conflictgebieden en landen waarin repressie de bevolking het leven zuur tot onmogelijk maakt en op de vlucht jaagt.

Wereldvluchtelingendag op 20 juni is de verjaardag van de Conventie van Genève of het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 waarin bepaald wordt wie als vluchteling erkend moet worden, en welke rechten die persoon daardoor krijgt. 

Wereldvluchtelingendag is geen feestdag en zeker geen luxe. Want allemaal hebben we een soort van ‘gewenning’ aan de vreselijke realiteit. Wereldvluchtelingendag is er om ons te realiseren dat achter de hoge cijfers evenveel dolende mensen zitten die met moed en veerkracht proberen weer greep op hun leven te krijgen en onze empathie best kunnen gebruiken. 

De Verenigde Naties vestigen dit jaar alle aandacht op het recht om veiligheid te zoeken. Dit in een turbulente tijd waarin almaar meer mensen vluchten en tegelijk hun traject en hun onthaal steeds vaker ter discussie worden gesteld.    

Een kleine week voor ‘Wereldvluchtelingendag’ kapseist een boot met 750 mensen aan boord voor de Griekse kust. Slechts een honderdtal van hen, veelal mannen, zouden zijn gered. Vrouwen en kinderen zaten in het ruim van het schip opgesloten. Mensensmokkelaars doen dit naar verluidt wel vaker om ‘problemen te vermijden’.  Cijfers en verhalen over vluchtelingen zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *