Opvangovereenkomst of huurcontract…

Opvangovereenkomst of huurcontract…

Als burger huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

WonenVlaanderen.be heeft een aantal richtlijnen gepubliceerd die verduidelijken op welke wijze u als particulier een woning ter beschikking kan stellen van vluchtelingen uit Oekraïne. 

U vangt Oekraïense vluchtelingen op in uw eigen woning

Wanneer u in uw eigen woning tijdelijk ontheemden uit Oekraïne vluchtelingen wil opvangen, kan u dit doen op twee manieren: ofwel splitst u uw woning en stelt u een afgesplitst deel van uw woning ter beschikking, ofwel worden de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne een deel van uw gezin. 

De opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in uw eigen woning is in principe bedoeld voor tijdelijke, eerste opvang. De Vlaamse overheid werkt aan meer duurzame opvangplaatsen waar tijdelijk ontheemden uit Oekraïne nadien naar kunnen doorstromen. U kan het onderstaande echter ook gebruiken voor langere opvang als u dat wenst. 

U stelt een deel van uw woning ter beschikking 

U kan er voor opteren om de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne geen deel te laten uitmaken van uw gezin, maar uw woning te splitsen en het afgesplitste deel ervan ter beschikking te stellen. U bepaalt dan welke ruimtes van uw woning ter beschikking worden gesteld, welke ruimtes van uw woning u voor uzelf en uw gezin behoudt en welke ruimtes van uw woning u gemeenschappelijk gebruikt (bv. badkamer en keuken). 

Wanneer u een deel van uw woning ter beschikking stelt aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, deelt u uw woning op. U moet daarvoor een melding doen bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente. Wanneer de terbeschikkingstelling aan de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne ophoudt, doet u daarvan opnieuw een melding aan uw gemeente. 

Door de melding worden de twee delen van uw woning beschouwd als afzonderlijke woningen. Wanneer elk deel van uw woning beschikt over een eigen keuken, bad of douche en toilet gaat het over twee zelfstandige woningen. In de meerderheid van de gevallen zullen de twee delen van uw woning echter geen eigen keuken, bad of douche en toilet hebben en dan gaat het over twee kamers. Zowel het deel voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne als het deel voor het gastgezin en de gemeenschappelijke ruimtes (zoals een badkamer) moeten voldoen aan de afwijkende minimale woningkwaliteitsnormen

Doordat de woning is opgedeeld, zullen de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne als een apart gezin worden ingeschreven in het Rijksregister (code LOG.05). Daardoor blijft uw inkomen afzonderlijk en wordt dit niet samengeteld met het inkomen van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (zie voor meer info de Algemene Onderrichtingen voor het houden van de bevolkingregsiters, blz. 24). 

U kan voor de terbeschikkingstelling van het deel van uw woning met de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne een huurovereenkomst sluiten of een opvangovereenkomst.
Indien u een opvangovereenkomst sluit, vraagt u geen vergoeding aan de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne of enkel een redelijke vergoeding voor de kosten van verbruik, waarbij een dergelijke vergoeding is afgestemd op de effectieve kost van het verbruik en geen verdoken huurprijs mag zijn.  

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een Bestand model van huurovereenkomst en een model van Bestand opvangovereenkomst opgesteld. Op de website van WonenVlaanderen.be vindt u deze documenten in andere talen (Engels, Frans, Russisch en Oekraïens).

Lees dit bericht op de website van Wonen Vlaanderen.be

Als burger huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen WonenVlaanderen.be heeft een aantal richtlijnen gepubliceerd die verduidelijken op welke wijze u als particulier een woning ter beschikking kan stellen van vluchtelingen uit Oekraïne.  U vangt Oekraïense vluchtelingen op in uw eigen woning Wanneer u in uw eigen woning tijdelijk ontheemden uit Oekraïne vluchtelingen wil opvangen, kan u…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *